• Станбен објект - Дебарца
  • 2BE
  • Алфа Банка
  • Алфа Телевизија
  • Окта