Интер Инженеринг е основана 1991 година, градежна фирма која е специјализирана за градежништво, проектирање со комплетна изведба, градежно-занаетчиски работи.

Долгите години работа говорат за големите успеси на Интер Инженеринг, со што нејзините критериуми за работа ги помести стандардите за квалитет во областа на изведбата , за тој успех говорат над 80-90 проекти и изведени објекти. Во 2010 година Интер Инженеринг се најде на листата на 200 најуспешни од стопнаска комора на Македонија.

Во долгите години работа на Интер Инженеринг може да се препознаат различни видови на проекти, со што ги исполнува условите за изработка на било каков проект и се разбира негова реализација. Низ низата години Интер Инженеринг собира искуство за денес на располага со лиценци од Б категорија, за проектирање на градби од трета, четврта и петта категорија,  лиценца Д, за изведба на градби од четврта категорија и лиценца Е за изведба на градби од петта категорија.